fredag 6. februar 2009

Mwanifolket i Mosambik

På 1100-talet kom arabiske kjøpmenn og bandittar til det som i dag er Mosambik for å skaffa seg slavar. Mwanifolket hadde ingen sjanse til å nedkjempa dei, og for å unngå ein sosial katastrofe valde dei å bli muslimar, for det er utillateleg for ein muslim å selje ein annan muslim som slave. Slik berga dei seg frå slaveriet. I dag tel Mwani 97 000 menneske, og islam har blitt ein integrert del av liva deira, sjølv om dei skjønar lite av religionen.

Mwaniane er fiskarar og sjøfolk og lever langs kysten og på øyane utanfor. Dei snakkar sitt eige språk, mwani. Så langt eg skjønar er ikkje noko av Bibelen omsett til dette språket. Mwanifolket ventar framleis på sin rett.

Bøn: "Herre Jesus! Du som bringer retten ut til heidningefolka, og som har sagt at øyane og strendene skal få høyra di lære: send ordet ditt til Mwanifolket i Mosambik, og skap nytt liv i dei gjennom evangeliet. Send dine apostlar til dette folket for å gje dei den nåden og det livet det dei har rett på. Du som har elska desse menneska til døden, sjå i nåde til dei og gje dei del i det livet som er i deg. Løys dei frå løgnene i islam, frå all otte og frå synda sine lenker. Eg ser med glede fram til den dagen då det blir etablert ei livskraftig, vinnande og sunn kristen mwanikyrkje. Amen!"

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...