onsdag 4. februar 2009

Kristne i Egypt dømde til 3 års fengsel


Voice of the Martyrs melder i dag at seks egyptiske brør den 22 januar vart dømde til tre års fengsel med hardt straffearbeid, etter at dei var klaga for å opna ein kafè i Port Said under ramadan, muslimane sin fastemånad. No er det ingenting som skulle tilsei at det er ulovleg å opna kafear under ramadan. Inga lov forbyd det. Så denne domen er rein og uforfalska kristenforfølging. Det er urovekkande å vera vitne til utviklinga i Egypt. Her er islamismen på kraftig frammarsj, noko som den kristne koptiske delen av folkesetnaden stadig må betala ein høgare pris for.

Bøn: "Herre Jesus Kristus! Du som har invitert oss til eit liv i offer og sjølvfornekting, styrk dei seks brørne i deira martyrium. Hjelp dei å halda seg nær til deg og til å bevara hjarto sine reine og varme midt i trengslene. Sjå i nåde til Egypt og driv islamismen på retur i dette landet som du sjølv ein gong var flyktning i. Oppfyll lovnadane dine frå Jesaja 19 om å gjera Egypt til ditt eige folk. Amen!"

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...