fredag 6. februar 2009

Finanskrisa

Be om at Gud skal gje oss som er hans barn profetisk innsikt i det som skjer i verda no. Be også om at dei politiske leiarane skal sjå samanhengen mellom økonomien, trua og moralen. Be spesielt for dei fattige nasjonane som allereide er tungt råka av det som skjer, og be om at verdsøkonomien skal landa i eit sunt spor.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...