mandag 9. februar 2009

Eg tilber deg av heile mitt liv

Eg vil lova deg med heile mitt liv, lyda deg med all mi kraft, prisa deg med all min styrke og æra deg med alle mine ord.

Eg vil elska deg med heile mitt hjarta, tilbe deg med heile min forstand, gje meg til deg av heile mitt hjarta.

Eg gjev deg mi sjel, du den høgste og heilage Gud.

Lova vere Faderen, Sonen og Den Heilage Ande, tre i ein.

Alexander Carmichael (1900)

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...