onsdag 24. april 2019

Afrikas "nye" kyrkjer

Dåp i ei AIC i Benin


Minst 100 millionar menneske i Afrika tilhøyrer såkalla «nye» kyrkjer, på engelsk: Afrikan Initiated Churches (AIC), dvs kyrkjer som ikkje har sitt opphav i dei store historiske kyrkjesamfunna. I  desse kyrkjene er profetiar, draumar, visjonar og helbredelsar ein del av det daglege livet. Dei forventar at Kristi kraft og autoritet skal overvinna det demoniske og okkulte, ikkje berre i teori, men i praktisk handling. AIC representere ein kulturell renessanse pga den plass dei gjev til musikk, dans og symboler. På mange måtar tek dei den opprinnelege afrikanske kulturen og plasserer han inn under Jesu Kristi herredøme.

Desse kyrkjene har ein pasjon for evangelisering, og dei møter tørsten etter Gud i Afrika med nytestamentleg undervisning og praksis.

Likevel er det veikskapar her. Det har i desse kyrkjene lett for å veksa fram ein personkultus rundt leiaren, med all den maktmisbruk som lett følgjer av det. Dei har lett for å fokusera meir på åndsfenomena enn på Kristus, og det hender at dei går langt i å tilpassa Bibelens sanningar til dynamikken i den afrikanske kulturen, alt til stor skade.

·      Be om at det sanne og gode innan den afrikanske kulturen må bevarast når denne skal finna sin plass i bibelsk teologi og praksis.
·      Be om at utøving av åndeleg makt og kraft i AIC alltid må skje gjennom kristen nestekjærleik og innafor ramene av Bibelens sanningar
·      Be om at AIC med sine føremuner må berika heile Kristi kropp.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...