tirsdag 1. mai 2018

Unådd folkeslag: Shanyan i Kina (Tibet)Shanyan lever i svært vanskelegt tilgjengelege områder i Tibet. Dei er berre 25000 menneske, og er fullstendig neglisjert av den kristne kyrkja.
Dei er buddhistar, og har som alle andre buddhistar svært vanskeleg for å tenkja seg at verda er skapt av ein personleg, allmektig og god Gud som det går an å bli kjent med og få alt godt gratis frå.
Ingen utanforståande anar kva språk desse folka snakkar.

Kjære Far! Sjå i nåde til shanyanfolket i Kina, og lat dei gjennom modige og gode kristne få høyra om Jesus slik at dei kan læra seg å tru på han og elska han av heile sitt hjarta. Løys dei frå buddhismen sine løgner, og lat dei få erfara gleda ved di tilgjeving og krafta i Den Heilage Ande. Amen!

Legg til bildetekst

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...