søndag 20. mai 2018

Dagens unådde: Bugis i Indonesia

Bugisfolket tel 5,5 millionar menneske og bur sør på Sulawesi.
Dei lever av shipping, fiske, fiskeindustri og gruvedrift. Men alle sektorar treng modernisering og ny finansiering.
Religion: Islam med sterke innslag av animisme.
Språk: Bugis
Heile Bibelen er tilgjengeleg på språket deira.

Kjære Herre Jesus Kristus! Må frelsens gåve bli rekt ut til Bugisfolket i Indonesia, og må dei gripa deg med heile seg og ta deg inn i hjarto sine og erfara fridom og håp i liva sine. Løys dei frå islams lenker og animismens barnelærdom. Amen! Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...