onsdag 16. august 2017

Gromafolket i Kina

Gromafolket er tibetanske buddhistar. Dei lever i grenseområdet mot India, eit heller omstridt område. Dei lever av husdyrdrift, yak, sau og geit. Mennene er drikkfeldige, alkoholiserte og likar å gambla. Elles veit me lite om dette vesle folket, som forøvrig  berre tel 16000 menneske. Dei har forresten sitt eige språk. Det føreligg ingen kristne tekstar på språket deira, alt  i følgje www.joshuaproject.net.
I sikkimfolket som lever nær gromafolket er det levande kristne kyrkjer.
Det har vore gjort fleire forsøk på å misjonera dei, men alle forsøk har enda i forfølging og martyrium. Her trengst det uthaldande bøn frå Guds barn.

Gode Gud! Takk at også gromafolket skal haustast inn i ditt rike, og me ber om at kallar kyrkja di til å be for dei, og trufaste, varme og åndsfylte kristne til å vigsla liva sine til å vinna dei for deg. Gjer deg kjent for dei som Skapar og Far, og kast ditt mektige lys innover liva deira slik at dei forstår at dei er fortapte syndarar som treng den frelse du har fullført gjennom Jesus Kristus. 

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...