torsdag 17. august 2017

Hyeon Soo Lim sett fri frå nordkoreansk fangenskap og vel heime i Toronto.

Hyeon Soo Lim har i lenger tid vore på mi bøneliste, og har tidlegare også vore omtalt i denne bloggen. Han vart fengsla i Nord-Korea for to og eit halvt år sidan, etter å ha reist inn og ut av landet 20 gonger dei siste åra for å hjelpa den sveltande og utfattige befolkninga i landet. Målet var m.a. å innføra nye, effektive jordbruksmetodar som kunne gje bøndene større avlingar. Jorda i Nord-Korea er ekstremt utpint.

Lim er opprinneleg frå Sør Korea, men har i fleire år vore pastor i Light Korean Presbyterian Church i Toronto.

Etter arrestasjonen vart han dømt til livsvarig fengsel, truleg for å ha undergrave nordkoreanske verdiar.

Han fortel om tøffe tider i arbeidsleiren, men også om Guds omsorg og truskap. Han erfarte at sorga vart snudd til fryd og glede.

Kvar søndag arrangerte han gudsteneste. Den einaste frammøtte var han sjølv. 130 søndager gjorde han dette. Ingen grunn til messefall.

Fem nye koreanske salmer dikta han i fangenskapstida. Desse vart sunge i kyrkja hans på søndag. Folk strigret. 

Men opphaldet var ein effektiv slankekur. Kiloane rann fort og greitt av han etter kort tid.

Arbeidet var hardt, og Lim var ofte uendeleg trøytt, sliten og sjuk.

Men no skal me takka Gud:

Takk, gode Gud for din truskap. Takk at at du sørga for at Lim kunne koma heim til familie og kyrkjelyd. Du er ein Gud som høyrer bøner. No må du la Lim koma til krefter att og leida han vidare etter din plan og vilje. Amen!

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...