tirsdag 16. mai 2017

Rajput av muslimsk tradisjon i Pakistan

Rajput er ei stor unådd folkegruppe i India og Pakistan. Nokre er hinduar og andre muslimar. Rajpufolket i Pakistan tel over 16 millionar menneske, og høyrer naturlegvis til Islam. Dei fleste av dei bur i Punjabregionen aust i landet, og snakkar då også punjabi.
Det nye testamentet er omsett til punjabi.
I følgje joshuaproject.net er rajput eit sanskrit ord for kongeson, og rajputane tilhøyrer då også overklassen. Dei er av høg kaste, og eig store landområder.
Å stola på Kristus fordrar audmjukheit. Rajputane er overlag stolte menneske. Dette er eit hinder for dei. Det trengst mykje uthaldande bøn for dette folket.
Gode Jesus Kristus! Me ber i ditt namn om at du skal audmjuka rajputfolket i Pakistan slik at dei kan bli sanne kongesøner, Guds søner og døtre. Må dei bli disippelgjort av trufaste disiplar som dedikerer livet sitt til dei. Må dei bøya seg for deg, som Josefs brør for Josef, , sanna syndene sine og fullt ut gripa ditt fullbrakte frelsesverk. Løys dei frå vondskap og demonisk dominans, og dra dei til deg, også når dei les Koranen. Etabler ei kraftfull rajputkyrkje som er full av himmelsk kraft og godleik, ei kyrkje som kan vera eit lys for alle menneske i Pakistan.


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...