onsdag 24. mai 2017

Dagens unådde folkegruppe: Kurdarane i Irak og Iran


Folketal: 7 828 000
Religion: Islam, Sunni.
Mange blandar inn Zoroastrisk tru (gamalpersisk religion skipa av proftene Zaratustra som levde ein gong mellom 1000 og 500 år før Jesus).
Språk: Sorani
Bibelen: Heile

Kurdarane er ei stor etnisk gruppe som har levd lenge i same region. Dei blir rekna som etterkomarar av medarane levde i dette området i antikkens tid. Media var ein del av det store persiske riket. Kurdarane er indo-europearar. Ikkje semittar. Dei har ei lausare tilknytning til islam enn arabarnane. Mange kurdarar vender seg i desse dagane til Kristus. Dei er skuffa over sine muslimske naboar som har kriga mot dei i generasjonar. Dei er for tida under åtak frå Iran, Tyrkia og ISIL (Daesh), men bit godt frå seg. Etter andre gulfkrigen fekk dei løyst ut eit autonomt område i Nord-Irak. Dette håpar dei skal vera kimen til eit nytt Kurdistan.
I Kristkyrkja på Stord har me hatt æra av å døypa seks soranikurdarar dei siste åra, og no har me fått god kontakt med to nye som også ønskjer nærare kjennskap til Jesus.

Gode Gud, vår Herre Jesu Kristi Far! Sjå i nåde til kurdarane i Irak og Iran. Må det bli langt viktigare for dei å bli medlemmer av ditt rike enn å få etablert sitt eige. Må lyset frå evangeliet fløyma over dei, og din Ande bli aust ut over dei der dei bur. Utrust alle som forkynner evangeliet om Jesus for dei med sterke gåver som beviser at Jesus er Guds Son og den oppstadne og levande Frelsaren. Amen!

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...