søndag 19. mars 2017

Dagens unådde: Dhangar i India

Folketal: 3 millionar.
Språk: Gujarati
Religion: Hinduisme
Bibelen: Ja
Kristne: Ingen kjende

Dhangarfolket har svært lite skulegang, og alfabetiseringsgraden er låg. Dei er bønder. Dhangar tyder faktisk ku. Dei kallar barna sine opp etter gudar og gudinner. Favorittgudane er Khandoba og Biroba.

Gode Gud! Me ber om at du skal ausa Anden din utover Dhangarfolket, og gjera Jesus kjend for dei. Vekk i dei interesse for å læra og lesa og skriva, og gje dei ein trong etter å lesa og læra om deg, du den einaste sanne Gud. Løys dei frå avgudane som bind dei til djevelen og hans lagnad, og før dei frå mørkret til lyset, og gjer dei til dine barn ved trua på Jesus Kristus. Amen! Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...