mandag 20. mars 2017

Burkina Faso

Areal: 274 200 km2
Folketal: Rundt 20 millionar. 3% årleg tilvekst
Hovudstad: Ouagadougou med 2 mill. innbyggjarar
78 ulike etnolingvistiske grupper. Størst er Gur som utgjer 77%.
Det vert snakka 70 språk i Burkina Faso.
Bibelspråk: 7 språk har heile Bibelen.  16 har NT. 28 har deler av Bibelen. 28 språk er under omsetting.
Burkina Faso er eitt av dei fattigaste landa på jorda.
I hovudsak dyrkar folk jorda. Bomull er kanskje den einaste eksportartikkelen, Landet er ekstremt sårbart for tørke. Det kan vera gull og andre mineraler å finna i berget. Landet lid også under stadige væpna konfliktar med Elfenbeinskysten.
Utdanningsnivået er lågt, særleg mellom jenter og kvinner.
Landet har ekstremt høg nasjonal gjeld.

POLITIKK
PF var fransk koloni fram til 1961. Har hatt stabil regjering sidan 1987.

RELIGION
52% islam
26,4% etniske religionar
21% kristne. 1,4 mill protestantar (10000 i 1960)


  • Det vert sagt om dette landet at det har 50% muslimar, 20% kristne og 100% animistar. Her er det omfattande religionsblanding, og alle driv med okkulte handlingar. Be Gud om å bryta djevlens makt over landet og menneska der. Også i kyrkjene skjer dette i stor stil, og evangeliet vert ureina av heidenskap og avgudsdyrking.
  • Kyrkjelydane lid under manglande leiarskap og fråverande disippelgjerning. Be om at nye leiarar må stiga fram, leiarar som kjenner Gud, er fulle av Den heilage ande, lærer rett og lever etter Guds ord. Be også om at det skal veksa fram solide disippelskapsprogram som blir bestemmande for kvaliteten på dei kristnes liv framover. 
  • Be om at det i kyrkjene skal utvikla seg ein gjevarmentalitet framfor ein tiggarmentalitet. 
  • Be om at Gud skal velsigna kyrkjene økonomisk.
  • Be om at befolkninga skal ta eit oppgjer med seksuell umoral slik at dei kan leva reint med kvarandre, og at AIDS-epedemien slik skal koma under kontroll og forsvinna. 
  • Be om einskap mellom dei kristne i landet.
  • Be om at det skal gjerast tiltak for å nå dei 27 unådde stammene der. 
  • Be om at kyrkjene i landet skal få ein sterk og retningsgjevande misjonsvisjon. 
Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...