fredag 1. oktober 2021

Baghbanfolket i Pakistan

 


Det 197000 baghbanarar i Pakistan, spreidd ut over heile landet. Dei snakkar difor 8 ulike språk, dei fleste nord-pastunsk. Det er ikkje registrert kristne i denne folkegruppa. Alle er muslimar, og islam er vevd tett inn i kulturen deira. Baghbanfolket er kjende som dugande gartnarar og fruktdyrkarar.

Herre Jesus! Gjer krav på dette folket. Send dine ambassadørar til dei som kan forkynna evangeliet for dei. Aus Anden din over dei slik at dei kan sjå at det berre er frelse i deg og ikkje i nokon annan. Dra dei til deg med uimotståeleg kraft. Amen!


kjelde: joshuaproject.net

Ingen kommentarer:

Dei sameinte arabiske emiratane (DSAE)

  Folketal: 9 991 083. Hovudstad: Abu Dhabi. Språk: Arabisk. Religion: Islam. Kristne: 8,6% Oljerikdomen har gjort dette landet til ei leike...