lørdag 30. oktober 2021

Ny lov sikrar den franske staten rett til omfattande å overvaking av evangeliske kristne

 


Ingen kommentarer:

Dei sameinte arabiske emiratane (DSAE)

  Folketal: 9 991 083. Hovudstad: Abu Dhabi. Språk: Arabisk. Religion: Islam. Kristne: 8,6% Oljerikdomen har gjort dette landet til ei leike...