lørdag 30. oktober 2021

Ny lov sikrar den franske staten rett til omfattande å overvaking av evangeliske kristne

 


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...