søndag 28. januar 2018

Jebala. Marokko

 Jebalafolket lever i marokkanske fjellområder, og jbal tyder då også "fjellfolk".
Dei tel i følgje joshuaproject.org 1 217 000 menneske. Dei lever i områder som er vanskeleg tilgjengeleg for eventuelle misjonærar, men kan nåast via kristne radiosendingar. Det er ingen registrerte truande kristne i jabalfolket.

Herre Jesus! Du vil at heidningane skal prisa deg saman med ditt folk. Me ber om at evangeliet om ditt rike  skal bli jabalfolket til del, slik at dei ved tru på deg kan bli frelste frå syndene sine, døden og djevelens makt, og bli innlemma i din store familie, den som ein dag skal sameinast med deg i din himmel. Løft dei ut av det moralske og åndelege mørkret dei lever i , og før dei  inn i ditt mektige og underfulle lys. Lat dei få ein smak av din kjærleik, og løys dei frå islams forferdelege lenker. Me ber i ditt namn. Amen!Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...