tirsdag 2. januar 2018

Arbeiderpartiet, regjeringsforhandlingane og Irans folk

I dag ber me
* for Arbeiderpartiet, at Gud skal gje leiarane visdom til å handla rett i ein pressa situasjon, og at Trond Giske skal forstå kva situasjonen krev av han, og at dei alle skal søkja Gud.

* for regjeringsforhandlingane, at forhandlarane skal vera konstruktive og rause med kvarandre, og ha vilje til å ta naudsynte kompromissar.

* for Iran, at demonstrasjonane må føra til reell endring i landet, at prestestyret skal falla, at det ikkje skal bli brukt våpen mot sivile og at det som no skjer skal tena Gud og hans kyrkje i landet.

Be om at kong Jesus skal ta kontroll over dei involverte og situasjonane.

* Be også for ein ny kristen i Iran. Me kan kalla han Amir (hans rette namn kan eg ikkje skriva). Han melder meg og fortel at han er sjuk. Be om at Jesus skal hjelpa han.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...