lørdag 27. januar 2018

Dagens unådde: Aimaq, Afghanistan


Folketal: 192000. Religion: Islam. Språk: Aimaq. Ingen bibeloversetting tilgjengeleg korkje i skriftleg eller munnleg form. Ingen kjende kristne. Dette folket er uvanleg i den forstand at kvinnene i stor grad er likestilte med mennene.

 Herre Jesus! Driv arbeidsfolk ut til din haust i Aimaqfolket i Afghanistan. Frels folket frå synda, dødens og djevelens makt. Må ordet ditt slå djupe røter i dei, og kyrkja di bli etablert der. Motiver dei til å læra seg lese og skrivekunsten, og må dei få tilgang til Bibelen på morsmålet sitt. Amen!


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...