fredag 28. april 2017

Misjonær med russisk statsborgarskap utvist frå Russland

Russia map and flag
VOM melder at den indiskfødde misjonæren Victor Immanuel Mani, gift med ei russisk kvinne og far til ei eitt år gamal jente, er blitt frådømt statsborgarskapet sitt og vil bli utvist frå Russland. Bakgrunn: Han annonserer gudsteneste og møter på sosiale medier, og han deler ut kristen litteratur til folk som ikkje er medlemmer av kyrkjelyden hans.
Mani og familien bur i republikken Tatarstan, sentralt sør i landet. Sjå kart under.
Denne domen er eit resultat av dei nye religionslovene som Vladimir Putin har fått gjennom i Dumaen, lover som i stor grad fordømmer misjonering.  Religionsfridomen er på full retur i Russland, som så mykje anna i dette landet.
Mani har anka domen, og saka skal opp til ny vurdering.

  • Be om at Gud tek vare på Mani og familien hans, at dei ikkje vert splitta på noko vis.
  • Be om at han held motet oppe hos dei, og trua sterk.
  • Be om at Gud må gjera seg sterkt gjeldande i rettssalen då ho skal opp til ny handsaming.
  • Be om Guds rikes framgang i Russland trass i demonisk motstand av alle slag.
Image result for Tatarstan
Tatarstan er ein republikk der islam har godt fotfeste. Hovudstaden Kazan er sentrum for islam i Russland, og 60% av befolkninga er shiittar.Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...