lørdag 15. april 2017

Dagens unådde: Wakhi i Tadjikistan

Wahkifolket lever over eit stort område i Sentral-Asia. 33000 av dei i Tadjikistan. Dei er shiamuslimar og animistar. Deler av Bibelen er omsett til språket deira. Det er ingen kjende kristne frå dette folket.

Gode Far!
Også wakhifolket skal vera representert framfor din kongstol i himmelen, og me ber om at dine fredsbod skal nå fram til dei og gje dei evangeliet på ein måte som rører hjarta deira og openberrar Jesus som verdas frelsar for dei. Aus Anden din ut over dei slik at dei forstår at dei er syndarar som treng Jesu frelse, og skaper i dei ein djup kjærleik til Jesus og hans ord og grunnleggja ei varm, levande og kraftfull wakhikyrkje. Lat riket ditt koma til dei og din vilje skje i liva deira slik som han skjer i himmelen. Amen!

 

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...