mandag 11. april 2016

Tsjetsjenarane i Russland

Chechen, Nohchi
Det bur 1,3 millionar tsjetsjenarar i Tsjetsjenia. Dei er eit krigarfolk med sterke band til islam. På 600-talet kom evangeliet til dei, og kristendomen var kanskje den dominerande trua mellom dei inntil dei vart introdusert for islam på 1700-talet. I dag er det omtrent ingen kristne tsjetsjenarar att i Tsjetsjenia.

Tsjetsjenarane  lever i eit klanbasert samfunn. Under 2.verdskrigen kjempa dei i den raude armeen mot Tyskland. Etter krigen vart dei løna for innsatsen med at Stalin fekk mennene deportert til Sibir. Dei fekk ikkje venda heim att før i 1968. Tsjetsjenarane hatar Russland og russarar heilt inntil ryggmargen. Etter 1991 prøvde dei å riva seg laus frå Russland, men russarane svarte med ein fælsleg krig som la regionen i ruinar. Slik er det i stor grad enno.

Dette feilsteget frå russisk side har fødd fram mykje terror frå tsjetsjensk side som har råka mjuke mål i Russland.Landet blir i dag styrt av ein president og ein statsminister (Kadyrov og Chiliev). Dei er innsett av Kreml, og begge to er vel det me trygt kan kalla forbryterske element. Dei er moralsk grenselause, og går ikkje av vegen for noko middel for å nå sine uedle mål. Politiske drap høyrer med til dagens orden.

Å driva misjon i Kaukasus er ufatteleg utfordrande. Her trengst det mykje bøn.

Be om at Gud skal gjera noko heilt nytt i Tsjetsjenia, at hans godleik skal bli gjort kjent for tsjetsjenarane, at hans lys skal fløyma over dei , lækja dei og frelsa dei. 

Be om at det skal finnast vegar for den tsjetsjenske Bibelen ut til folket, og at han skal bli lesen med stor iver.

Be om at Jesus skal syna seg for dei gjennom syner, og draumar, og at han skal ausa Anden ut over dei og velsigna dei med lækjedom og glede. 

Be om at det skal bli etablert sterke og vitale tsjetsjenske huskyrkjer.

Be om kristne leiarar i dette folket som kan visa folket vegen til Far og formidla sann åndelegheit og ein moral bygd på sanning og miskunn. Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...