lørdag 27. september 2014

Komeringfolket i Indonesia


Komeringfolket held til langs Komeringelva djupt inne i Sumatra. Dei tel i følgje josuhaproject.net 593 000 menneske. Komeringfolket er i hovudsak risbønder. 99,9% av dei er muslimar, men dei blandar mykje animisme inn i trua si. 0,06% er kristne, og berre 0.02% evangeliske, dvs 120 personar. Komeringfolket snakkar ein språk som er i slekt med malayisk. Dei har ulike dialektar, men alle meistrar også indonesisk. Det føreligg ikkje noko bibeloversetting til komeringspråket, men Jesusfilmen er dubba, og elles er det nokre bibeltekstar som er innleste på lydspor.

Kjære Jesus! Din kjærleik til komeringfolket går langt utover det som me kan forstå, og din død var også til soning for deira synder. Driv arbeidarar ut til din haust mellom dei. Gje dei få disiplane dine i dette folket mot og kraft til å dela ditt evangelium med stammefrendane sine. Send vekking inn mellom dei, må lyset ditt fløyma over dei, må Anden strøyme inn i liva deira som regnvatnet på rismarkene og skapa liv, vekst og ein rik haust. Så ber me om at den dagen skal koma då dette folket stolt opnar sine eigne biblar for å lesa ditt ord på sitt eige hjartespråk. Velsign dette folket på alle vis, må din godleik møta dei i stort og smått og driva dei til omvending. Amen!Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...