tirsdag 14. oktober 2014

Bejafolket i Sudan
Bejafolket er nomadar, og fartar over sletteneDei elskar den fridomen dette livet gjev dei. Dei er ikkje så mange, berre 35000 menneske, men dei er like høgt elska av Gud som alle oss andre, og dei har same retten på Guds herlege evanglium som me har. Bejafolket er muslimar, som nesten alle andre i Sudan, og dei er, som nomadar flest, heilt eller delvis unådde med evangeliet. Dei har sitt eige språk, Bedawiyet, og deler av Bibelen er tilgjengeleg på dette språket. På 500-talet var Bejaane kristne. Men det var mest i namnet. Då islamske erobrarar kom veltande over dei, forlet dei Kristus til fordel for Mohammed. Trua deira er forøvrig veldig miksa saman med folketru, og dei er veldig redde for jinnar, vonde ånder som dei opplever plagsame i kvardagen.

Kjære Herre Jesus! Send Den heilage ande og ditt dyrebare ord til bejafolket og fri dei både frå synda, døden og djevelens makt. Læk sjukdomane deira og frels sjelene deira. Må¨din fullkomne kjærleik driva frykten ut av dei, og fyll sinnet dei med ditt lys. Må bejafolket ta godt bare på barna sine og lat dei få skikkeleg skulegang og utdanning med tanke på å kunna møta den nye tids utfordringar på ein god måte. Velsign dei og gjer alle ting nye for dei. Amen!

Ingen kommentarer:

27.november 2020

I dag ber me for Gjemnes kommune, det kurdiske folket i Tyrkia, for dei gjenlevande etter den sveitsiske misjonæren Beatrice Stockli og for ...