fredag 26. september 2014

Pastor Tandin Wangyal risikerer år i fengsel for evangeliet 
TANDIN WANGYAL
Pastor Tandin Wangyal i Burma som saman med M. B. Thapa, vart arrestert den 5.mars, fekk 10.september den formelle anklagen retta mot seg. Den går ut på at han har motteke pengar frå utlandet for å spreia kristendomen i Bhutan. Han er no ute frå fengsel på kausjon, men kan risikera år i fengsel når saka kjem opp. Thapa fekk for sin del ei bot på 10000 kroner å betala. Pastor Tandin er gift med Nengboi, og dei har 3 mindreårige søner.
Far! Me ber om styrke for Tandin og Nengboi i denne tida. Må rettferda sigra når saka deira skal takast opp til doms. Gje dei i Jesu namn alt dei treng for liva sine, og hjelp dei å ha ditt perspektiv på lidinga dei er utsette for. Gje dei nåde til å leggja alle suter over på deg i påkalling, bøn og med takk. Me ber også om stor framgang for evangeliet i Bhutan, og at Thapa ikkje skal missa motet i tenesta. Amen!
kjelde: www.persecution.net

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...