onsdag 10. september 2014

Dagens unådde: Baidyafolket i Bangladesh


Baidyafolket tel på verdsbasis 380 000 menneske. I Bangladesh bur 123000 av dei. Dei er hinduar, med alle dei utfordringar det representerer i ein gjennomgåande muslimsk nasjon. Baidyane er  fattige. Dei eig ikkje land, og har spesialisert seg i ayurvedisk (gamalhinduistisk) medisin. I sitt daglege liv tilber dei mange ulike avgudar, m.a. Kali og Shiva, som dei mest kjende. Språket deira er bengali. Mange kristne ressursar er tilgjengelege på dette språket. Ingen, absolutt ingen, av baidyafolket i Bangladesh er kristne. Men nokre av dei som bur i India er det.

Kjære Herre Jesus! Tal til kristne baidyar i India og kall dei til å dela dine gode nyheiter med frendane sine i Bangladesh Løys desse menneska frå djevelens lenker og makt, og lat dei bli kjent med deg som deira personlege skapar og frelsar. Hjelp dei å forstå at dei treng tilgjeving for sine synder, og at denne tilgjevinga er i deg åleine, du som er Guds gåve til verda. Må din kjærleik og nåde bli deira dyraste eigedom, reis opp di kyrkje i dette folket som eit fyrtårn også for andre folk i Bangladesh. Takk Jesus! Amen! 

Baidya, Hindu in Bangladesh

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...