søndag 24. juli 2011

Herre, eg kjem til deg

Herre, eg kjem til deg med meg sjølv og med landet og folket mitt. Det som har hendt oss er så ubeskriveleg vondt og så vanskeleg å forstå og så tungt å bera. Me seier at me har mykje å vera stolte av i dette landet. Og det er sikkert sant. Men du ser også det me har å skamma oss over. Gjennom mange år har me fristilt oss i høve til ordet ditt. Me har ikkje vilja høyra på deg, men gått våre eigne vegar bort frå deg som er vårt einaste vern. No er me blitt offer for ein vondskap me ikkje visste eksisterte. Å Gode Gud, tilgje oss for Jesu skuld, og hjelp oss å venda attende til deg og få leggja av alle børene våre, ikkje berre sorga og sinnet, men også våre mange synder. Herre, miskunna deg over oss i ditt eige namn. Amen!

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...