lørdag 2. juli 2011

Tripura, delstat i India

Folketal: 372500 fordelt på 284 folkegrupper. 85% hinduar, 8% muslimar, 3,1% buddhistar, 3,2 % kristne. Årleg kyrkjevekst: 5,5%

Dei innfødde stammefolka i området er gradvis vortne fortrengt av bengalar, og er i dag ein minoritet i sin eigen stat (28%). Dette er eit resultat av ein svært medviten indifiseringspolitikk frå styresmaktene si side for å hindra nasjonalt opprør. Men det er mellom dei innfødde at evangeliet går fram. Bengalane er meir resistente. Kristne er blitt forfølgde både av animistar og av ekstreme hinduar. Dei blir urettvist og strategisk skulda for å stå i ledtog med opprørsgrupper. Ny misjonsverksemd har generert ein del konfliktar mellom dei kristne i området.

Gode Far! Me ber i dag om fred og einskap mellom alle kristne i Tribura, og om at dei skal samlast og einast med tanke på effektiv evangelisering av heile delstaten. Du som auser din Ande over alt kjøt, gjer det i Tribura. Lat bengalane også bli dregen kraftig med av di elv. Må du bli så sterk i dette området at dei berre mister fotfeste i eigen religion og kjem seg inn på deg, du som er den einaste faste grunnvollen. Amen!

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...