lørdag 23. juli 2011

Ei bøn på ein vanskeleg dag

Gode Far i himmelen! Me ber i dag om styrke, håp, trøyst, tru og kraft til alle som er råka av tragedien i Oslo og på Utøya. Hjelp leitemannskapa til å finna alle sakna. Ver spesielt nær hos alle foreldre og søsken som har mista nokon som ikkje er funne, og gje ein særleg nåde til dei som har mista fleire av sine kjære. Hjelp politiet å oppklara alle deler av denne saka. Gje dei nødvendige vitneobservasjonar, og den dugleiken som skal til for føre dei heilt til mål. Om det er råd: tal også inn i ugjerningsmannen sitt liv og frels hans arme sjel. Hjelp oss alle i dag å ta vare på kjærleiken og verdigheita, og møta det vonde med bøn og godleik.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...