lørdag 2. juli 2011

Dagomba i Ghana


Dagombafolket tel 886 000. Dei er i hovudsak analfabetar, men har ein sofistikert munnleg overleveringstradisjon der dei formidlar historia og forteljingane sine til neste generasjon med trommer og andre instrument. Dei snakkar dagbani , som i dag er eit bibelspråk, men er avhengig av at evangeliet blir overlevert til dei på den måten som er rett for dei: via trommer, musikk , dans og song. Dei er tungt influert av islam. 1,2 % av dei er kristne. (Joshuaproject.com)

Herre Jesus! Me takkar deg for det vakre dagombafolket som du har skapt og forma til di ære. Bryt ned den tilliten desse menneska har til islam og Muhammed, og bygg opp tillit til deg i hjarto deira. Lat Den heilage ande koma til dei og opplysa dei om at du er Guds son og den einaste vegen til Far. Gjer deg og dine forteljingar bli kjent for minst ein av dei profesjonelle trommarane, slik at han kan gjera deg kjent for folket sitt på rett vis. Reis opp ei kyrkje i dagombafolket med leiarar som kjenner og følgjer deg og ditt ord. Lat din kjærleik forvandla og revolusjonera dette folket, og gjera dei til eit lys for andre folk i regionen. Amen!

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...