mandag 2. august 2010

Bøneemner frå Voice of the Martyrs

Karachi, Pakistan: Den unge kristne sjukepleiaren Magdalene Ashraf valdteken og torturert av muslimsk lege (Abdul Jabbar Memon) og venene hans medan ho var på jobb 13.juli. Ille medfaren.

Addis Abeba, Etiopia. Ung somalisk konvertitt (Mike Abdul Falahow) brutalt overfalt og mishandla av 5 andre somaliarar den 16.juli, fordi han sat og las ei islamkritisk bok. Dei påførte han skader i andletet og brakk eitt av beina hans.

Kina: Den kristne uiguren og kyrlkjeleiaren Alumijang Yimiti som er dømt til 15 års fengsel for "å ha gjeve hemmelege opplysningar til ei framand makt". Den siste tida har ingen utanfor fengslet hatt kontakt med han. Nokre er redd for at han ikkje lenger er i live.

Herre, sjå i nåde til Magdalene Ashraf og Mike Abdul Falahow, og gjer dei fysisk og mentalt friske og sterke igjen, og lat trua deira bera dei gjennom det dei no har opplevd av traumer.
Så må du vera hos tenaren din Alumijang Yimiti der han er, og gje kona og barna hans alt dei treng for den tida dei no er inne i. Herre, miskunna deg. Amen!

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...