mandag 2. august 2010

Pakistan og Russland

Gode Gud og Far! Sjå til alle i Pakistan og Russland som er råka av flaum og brann. Herre, stopp naturen sine herjingar, og frels dei menneska som er truga frå katastrofen, og lat dei som alt er råka få den hjelpa dei treng. Særleg ber me om reint vatn til folk i Pakistan, og om regn i Russland. Amen.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...