mandag 2. august 2010

Lamifolket i Kina

Lamifolket tel 122000 menneske og er lokalisert i Yunnanprovinsen og på grensa mot Burma. Dei representerer eit relativt lukka samfunn som ønskjer å konservera tradisjonane sine. Lamifolket har sin eigen religion, og dei dyrkar "guden som gjev styrke". Denne har makt til å gje dei hell, lukke og eit langt liv, og til å halda alle vonde makter borte frå dei. Det er nokre tusen kristne lamiar.

Herre Jesus, gjer deg kjent for lamifolket, og hjelp dei å opna seg mot deg. Grunnfest dei kristne lamiane i nåden og Ordet, lat dei finna saman i sterke kristne fellesskap og med frimot forkynna evangeliet for sine eigne. Lat di kraft fylla og følgja dei, og lat under og teikn skje mellom dei til eit vitnemål om di oppstode. Amen

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...