torsdag 5. august 2010

Mangrikfolket i India

Mangrikfolket tel om lag 100 000 menneske (det føreligg svært ulike overslag, Operation World opererer med 926 000, LMC-lista gjev opp 223000), og dei bur i fjellområda i Kashmir. I følgje Joshua Project er det ingen kristne i dette folket som ein veit om. Dei er hinduar.


Kjære Far! Du som er den rette far for alt som vert kalla barn i himmel og på jord, send nokre brennande kristne med god vandel og stort mot til Mangrikfolket, truande som kan gje folet eit rett bilete av Jesus, og vera kanalar for Den Heilage Andens kraft inn i liva deira. Lat riket ditt koma til Manrikane, og til alle andre folkeslag i Kashmir. Bryt du i Jesu namn djevelens makt over Mangrifolket slik at dei med glede vender om til deg. Amen

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...