torsdag 9. februar 2023

Ny bøn for Tyrkia og Syria

 Å Herre! Ei stor sorg har råka Tyrkia og Syria. Me ser ikkje heile bilete. Det gjer berre du, og ingen kjenner på denne sorga som du.  Mange vil sikkert føre klagemål mot deg. Fleire er det som ropar til deg. Me er mellom dei. Men først vil me takka for alle som er blitt funne og redda ut av ruinane, for dei lyspunkta som trass alt kjem. Så veit du om alle dei som enno ligg under massar av betong og framleis lever, og me ber om nye mirakler, om englehjelp og utfriing. Me ber om vern for redningsmenn og kvinner, for alle som grev etter sine kjære med skrøpelege reidsakapar. Sjå i nåde til dei alle, og når alt kjem til alt: Lat dette forferdelege som har skjedd føra både tyrkarar og syrarar nærare ditt rike. I mange år har dei gjort livet trongt for di kyrkje og for dine barn. Tilgje dei dette. Må desse ulukkene motivera dei til å søka vern hos deg, du som er den einaste sikre borga som finst. 

Ingen kommentarer:

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...