tirsdag 14. februar 2023

Dagens unådde: Ansari i India

 

Photo Source:  Biswarup Ganguly - Wikimedia 
Licensed under CC BY 3.0 

Kjelde: joshuaproject.net

Ansarifolket tel 12 611 000 menneske. Alle er muslimar, og dei snakkar urdu. Ansarifolket er venlege og hjelpsame menneske, jobbar for det meste som handverkarar. Dei er lågkastefolk, og ein stor prosent av dei er analfabetar. 

Gode Gud og Far! Du elskar ansarifolket over all forstand. Men dei kjenner deg ikkje, og dei strevar med å grunnleggja si eiga rettferd. Send dine trufaste tenarar til dei med godt nytt om at grunnvollen alt er lagt av Jesus, og hjelp dei ved din Ande å forstå at dei må ta imot frelsa som ei gåve frå di hand. Velsign dei i deira arbeid og i heimane, og me ber om at barna deira skal få gå på skule og læra seg å lesa og skriva slik at dei kan klara seg i eit moderne og krevjande samfunn. Me ser med forventning fram til at du skal grunneleggja ei levande og kraftfull ansarikyrkje som kan formidla frelse og liv til alle ansariar. Amen! 

Ingen kommentarer:

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...