tirsdag 29. november 2022

Dagens unådde. Aringa i Uganda

 

Foto og tekst: joshuaproject.net


Denne stamma tel 658000 menneske. 88% av dei er muslimar. 1,8% kristne. Dei lever nordvest i Uganda, og livnærer seg av husdyrhald og jakt. Aringafolket var utsett for slavehandel og grov undertrykking frå 1822 til 1919. Men heilt opp til vår tid har liva deira vore prega av herjande røvarbandar som har påført dei uendeleg med sorg, smerte, fattigdom og naud. Så seint som i 2001 og 2004 vart misjonærar som arbeidde i Yumbe, som er namnet på heimeområdet deira, brutalt drepne av slike bandar.  I dag er det fred og samarbeid som pregar liva deira, og fleire av dei har begynt å handla varer med kundar i Sør-Sudan.
Det nye testamentet er oversett til aringa, og Det gamle testamentet er i ferd med å bli oversett.

Herre Jesus! Me takkar deg for ditt hjarta for dette medherja folket. Dei har lidd stoer tap, og minna deira er mørke. Må ditt lys no fløyma over dei så dei får smaka din kjærleik, di frelse og din lækjedom. Reis opp kyrkja di i dette folket slik at ditt rike vinn terreng og folket kan bli disippelgjort. Me ber i ditt namn. Amen! Ingen kommentarer:

Dagens unådde: Hui i Kina

Foto og tekst: joshuaproject.net   Hui er ei frontiergruppe. Dei tel vel 13 millionar menneske. 95,5% er muslimar. 0,01% er kristne (evangel...