tirsdag 23. august 2022

Maldivane

 


Maldivane er ei lita muslimsk øygruppe, mest kjend for å vera ein turistdestinasjon i Det indiske hav. Det bur vel ein halv million menneske i landet, 99% av dei er muslimar, og all form for evangelisering og misjon er strengt forbode. Reultatet er skremmande. Gjengrelatert kriminalitet  er skyhøg, seksuell misbruk av barn er "normalt", likeeins misbruk av ulike rusmidlar. Bak ei muslimsk maske, driv innbyggjarane i stor grad på med okkulte aktivitetar. 

Far i himmelen! Me ber i dag om at du skal rekka ut din mektige arm til frelse for innbyggjarane på Maldivane. Set dei fri frå syndene som dominerar i liva deira, og frå alle dei demoniske maktene som står bak all stoltheten, frykten og den egoistiske jakta på kroppsleg nyting som pregar desse menneska. Må lyset frå evangeliet fløyma over denne øygruppa og gjennomlysa kvart menneske. Me ber til deg som har sagt at di frelse skal nå ut til endane av jorda. Amen! 

Ingen kommentarer:

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...