mandag 2. september 2019

Dagens nasjon: Moldova


Moldova er Europas fattigaste land, og var fram til 1991 ein del av Sovjetunionen. Folketalet er mellom 3,5 millionar. Dei er i stor grad bønder (leilendingar), og dei dyrkar korn, frukt, vindruer og grønsaker. Rus er eit stort problem i dette landet, det forsterkar fattigdomen og aukar valds og kriminalitetsnivået. Utdanningsnivået er lågt. Folket er stort sett ortodokse kristne. Rundt 150 000 tilhøyrer evangeliske kyrkjesamfunn. Den årlege veksten er på 3,2% (2010), og dei evangeliske er svært misjonale i sin levemåte, og det gjev gode resultat.

·        Be om at alle nye kristne skal bli forsvarleg disippelgjort.
·        Be om at dei evangeliske kyrkjene skal få nok ressursar til vidare misjon og evangelisering.
·        Be om  fornya liv og Jesusfokus i den ortodokse kyrkja
·        Be om gode åndelege leiarar som elskar Gud, Guds ord og sine medmenneske, og som har dei rette nådegåvene og høg kompetanse.
·        Be om kloke politiske leiarar som er ubestikkelege og som hatar urett vinning.
·        Be om at folk vel å leva edrueleg.
·        og be han om å velsigna den nasjonale økonomien.


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...