mandag 2. september 2019

Dagens unådde folkeslag: Muslimar i Kashmir

Det er over 6 millionar muslimar i den indiske
delen av Kashmir (eit området i høglandet opp
mot Himalayafjella som Pakistan gjer krav på).
Desse menneska er svært gjestfrie og venlege,
men er heilt utan kjennskap til Jesus, og lever
utan Gud og utan von i verda.
Dei snakkar kashmiri. Heile Bibelen er tilgjengeleg.

Herre Jesus Kristus! Du døydde for alle, for at
me som lever, ikkje lenger skal leva for oss sjølve, men for deg som
døydde og stod opp for oss. Dette gjeld også sunnimuslimane i
Kashmir. Må lyset frå evangeliet snart skina sterkt over desse
menneska, opplysa dei, kalla dei til omvending, løysa dei frå islams
mørke makter og gjera dei til Guds barn ved trua på deg, du som er
den evige Guds Son. Amen!


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...