mandag 16. april 2018

Dagens unådde: Lampung Abung, Indonesia

Dette er eit folk med om lag 200 000 individ. Dei er muslimar/animistar (typisk for Indonesia), og bur på Sumatra, den delen av landet som tradisjonelt har ytt mest motstand mot evangeliet og den kristne kyrkja. Dei sitt eige språk: Lampung Nyo. Yrke: Dyrking av ris og pepper, samt fiske. Det er ingen registrerte kristne i dette folket.

Gode Gud! Må evangeliet om riket også bli forkynt for Lampung Abung, og dei du har utvalt til å bli ein del av din familie, bli hausta inn. Me ber om at alt stort og stolt i dette folket som reiser seg mot kunnskapen om Kristus, skal falla i grus, og at folket skal få sjå syndene sine heilt krystallklårt, sørga over liva sine og gå til Jesu Kristi kross med all sin vondskap, og audmjukt be deg om nåde for Jesu skuld. Må du, når den tid kjem, samla dei truande i folket til ei åndsfylt kyrkje med eit kraftfullt vitnemål som skaper tru hos dei alle. Amen!
Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...