onsdag 4. april 2018

Dagens unådde: Iu Mien i Kina


Iu Mien er eit fjellfolk som lever på rundt 4000 meters høgd der dei dyrkar jorda. Trass i tøffe levekår, byggjer dei terrassar for risdyrking i stupbratte fjellsider. Familien er viktig, og skilsmål skjer svært sjeldan. Dei lever i eit djupt åndeleg mørker der dei prøver å tilfredsstilla fredreåndene og gjennom ritualer få kontroll på og driva ut ånder som ikkje vil dei godt. Ingen av dei har nokon gong høyrt namnet Jesus.  

Iu Mien tel 1 263 000 menneske. Dei snakkar sitt eige språk, og det føreligg ei bibelomsetting til dette språket.

Lat oss be: Kjære Gud og Far, du som elskar alle menneske med ein evig kjærleik. Må bodskapen om Jesu Kristi frelse nå fram til Iu Mien på  ei slik måte at dei fattar det, grip det, trur det, vender om frå avgudane sine, blir fødde på nytt ved Den Heilage Ande. Må du grunnleggja kyrkja di i dette folket, gjera ho til eit mektig lys i samfunnet, og bringa dei alle inn i din familie gjennom tru og dåp. Amen!
Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...