onsdag 19. oktober 2016

Unådd folkelsag: Musahar

Musahar er eit kastelaust folk i India. Dei er svært fattige, er i hovudsak analfabetar. Utdanningsnivået er uvanleg lågt. Musahar blir sett ned på av alle i India. Namnet musahar tyder "rottefangarar" fordi dei i naudstider èt rotter og andre gnagarar.

Dei tel 3 millionar menneske.
Musahar tilber familiegudar og landsbygudar.
www.joshuaproject.net

Bøn:
Kjære Herre Jesus! 
Me ber i idag for Musaharfolket i India. Du elskar dei med ein evig kjærleik, du har dei i hjarta ditt, og ømt som ei mor lengtar du etter at dei skal koma til deg slik at du kan få elska dei. Lat det skje, gode Gud. Må mørketida snart vera slutt for musaharfolket, og må lyset ditt fløyma over liva deira. Løft dei ut av synd og sjølvforakt. Gje dei eit komplett nytt liv som Guds barn ved trua på deg som elska dei og gav seg sjølv for dei. Send arbeidarar ut til din haust mellom musaharfolket i India, og lat dei få høyra evangeliet på sitt eige språk. Herre, miskunna deg over dei alle, "du som har medkjensle med dei fattige og trengande, og som frelser deira liv." Amen 

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...