mandag 20. juni 2016

Livsteikn frå bortført sveitsisk nonne i Mali

Den katolske sveitsiske malimisjonæren Beatrice Stockly vart bortført av Al-Quaida  i januar i år. For å setja henne fri krev Al-Quaida at styresmaktene set fri ein av deira menn som sit i fengsel for terrorisme. Det har lenge vore usikkert kva som har skjedd med henne, men no har kidnapparane offentleggjort ein video av henne der ho takkar alle som jobbar for henne for innsatsen dei gjer for å få henne fri.

* Be om at Gud vernar Beatrice mot alle typar overgrep, og at han snarleg skal sørga for at ho blir sett fri frå fangenskap

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...