fredag 19. februar 2016

Kurmanjikurdarane i TyrkiaKurmanjikurdarane i Tyrkia er ei stor folkegruppe som tel 8,2 millionar menneske. På verdsbasis over 14,7 millionar. Dei lever i fjellområda mot grensa til Iran. Dei siste åra har dei søkt attende til sine nasjonale røter, og er i stadig større grad begynt å bruka sitt eige språk (kurmanji). Det er nærast ei nasjonal vekkjingsrørsle mellom dei. Kurdararane har tradisjonelt hatt ein sterk muslimsk identitet, men dette er i endring. Dei er blitt behøring undertrykt og har lide mykje vondt under tyrkarane i hundrevis av år. Dette har undergrave tilliten til islam hos dei. Kurdarane er difor no i ferd med å opna seg for evangeliet om Jesus Kristus. Dei må likevel framleis reknast som ei unådd folkegruppe i dette området av Midt Austen.
Heile Bibelen er tilgjengeleg på kurmanji.
Kurmanjikurdarar har også kome til Noreg, og me som bur på Stord har erfart at nokre av dei har teke imot Jesus som Herre og frelsar.

Gode Gud! Me ber om at du skal fullføra det du har starta på mellom kurmanjikurdarane i Tyrkia. Må skarar av desse menneska koma til tru på Jesus, og me ber i hans namn om at det skal grunnleggjast sterke kurmanjikurdiske kyrkjelydar i Tyrkia, fellesskap som er fulle av Andens kraft og Jesu kjærleik. Må du, ved Den Heilage Ande, forvandla dette folket og gjera dei til eit lys for andre folkeslag i området, og gjera dei til åndelege fakkelberarar som spreier din eld i heile Tyrkia. Så ber om at du skal gje dei eit sterkt vern mot krigens redsler som er så nær dei akkurat i desse dagane. Amen! 

 

Ingen kommentarer:

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...