søndag 4. november 2018

Sju koptiske kristne drepne i Egypt

Relatives react during the funeral of one of the people killed after a bus carrying Coptic Christians was attacked in Egypt’s southern Minya province.
Familiemedlemmer gret over sine døde. Foto: STR/EPA

Fredag 2. november gjekk væpna menn til åtak på 3 bussar som skulle frakta kristne koptarar til St Samuel Bekjennaren sitt kloster i Minaprovinsen i Egypt. Sju at dei truande vart drepne, 19 er i følgje The Guardian alvorleg skada, og det er venta at dødstala vil auka. Seks av dei drepne var frå same familie. IS på Sinai har påteke seg ansvar for udåden som dei rettferdiggjer som ein hemnaksjon. I mai 2017 vart 30 kristne drepne i eit liknande åtak. 

Herre Jesus! Det skjer heile tida. Kristne vert drepne fordi dei er kristne. Gje dei attlevande trøyst i sorga over tapte familiemedlemmer, og lat lyset frå di oppstoda fylla hjarto deira med håp og glede midt i smerten. Og så må me be om at det må bli ein slutt på desse drapa. Send englane dine ut for å tukta valdsmennene og ta makta frå dei, det ber me om i ditt eige namn. Amen!

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...