søndag 26. november 2017

Tyrkia


Related image

Tyrkia med sine nesten 80 millionar menneske er delt i to: den europeiske delen Trachia og den asiatiske delen Anatolia.  Hovudstaden er Ankara med 3,5 mill menneske, medan Istanbul er den største byen med 14,7 millionar.

Det som i dag er Tyrkia, var i si tid vogga for den greske kulturen og for kristendomen, dei to åndsretningane som meir enn noko kom til å forma europeisk tru, liv, rettsforståing og kultur.

Då tyrkarane kom frå Sentral-Asia på 1100-talet vart landet islamisert.

Etter 1.verdskrigen vart Tyrikia ein sekulær republikk under landsfaderen Atatürk. Men me ser no at islam igjen spelar ein stadig større rolle i det politiske livet. I dag er landet næraste eit diktatur under president Erdogan. Etter forsøk på statskupp juli 2016, har landet vore i unntakstilstand. Mange eigedomar er blitt konfiskerte, det gjeld også kristne kyrkjer og klosterbygningar. Titusenvis er blitt arresterte, og mange hundre tusen har mista jobbane sine i offentleg forvaltning. Det gjeld embedsmenn, dommarar og lærarar.

Landet ligg mellom aust og vest, noko som stadig blir reflektert i særeigne konfliktar både med aust og vest.

Det er 160 000 kristne i Tyrkia, av desse 7000 evangeliske, som i stor grad å finna i sør og sør-vest. Kristkyrkja på Stord har støttekontakt med nokre av dei både i Antalya og i Izmir.

Størsteparten av dei kristne er assyrarar og armenarar. Frå 1915-17 vart desse gruppene utsette for folkemord. Anslagsvis 2,2 millionar menneske vart då, i ly av 1.verdskrigen,  massakrerte av tyrkiske styresmakter.

Tyrkia har eit rikt næringsliv: jordbruk, industri, handel og turisme.


  • Be om ein sunn demokratisk utvikling i Tyrkia
  • Be om at menneskerettane må respekterast
  • Be om eit fungerande rettsvesen
  • Be om frelse for folket og framgang for evangeliet over heile landet
  • Be om at dei kristne skal bli verna mot grov diskriminering og forfølging
Leiarane for Antalya Evangelical Church

Josef er assyrisk kristen frå Mardin i aust, nær grensa mot Irak

Evangeliske leiarar frå Antalya og IzmirIngen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...