mandag 20. november 2017

Thailand

Thailand er eit vakkert land i Sør-Aust Asia. Det bur om lag 70 millionar menneske i landet, dei fleste tilhøyrer thaifolket.

Thailand har vore ei fredeleg øy i eit uroleg verdshjørne.  Landet har vore spart for alle dei krigane som elles har rasa i Indo-Kina dei siste hundre åra. Men den siste tida har bydd på ein god del indre uro.

Landet har ein djupt respektert konge. Han vert nesten dyrka som ein gud, og har ein sterk posisjon.

Landet har demokrati, men det er hæren som har den reelle makta når alt kjem til alt.

Det er mykje korrupsjon i Thailand, og dei siste års uro botnar i dette.

Landbruket står sterkt i landet. Thailand er det landet i verda som eksporterer mest ris til andre land. Dei siste åra har det vakse fram ein sterk eksportindustri, og elles kjem mykje av inntektene frå turisme.

Buddhismen er den dominerande religionen i landet.

Det er mange som driv kristen misjon i landet, og IMI-kirken har stor suksess med Agenda 1 om dagen.Gode Gud! Me ber om at alle thailendarar må bli berørt av ditt ord og av Den heilage andens kraft. Løys dei frå falsk religion, og lat Jesus Kristus stå fram for dei som vegen, sanninga og livet. Må alle som forkynner ditt ord i Thailand få stor styrke og rett utrustning slik at dei kan lukkast. Må di kyrkje bli styrkt av Anden og istandsett til å forkynna evangeliet på ein overtydande måte, og må dine teikn følgja alle som trur, og dei gode gjerningane deira demonstrera ditt hjarta for thailendarane. 

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...