søndag 5. november 2017

Sri Lanka, "Perla i Det indiske hav".

65610 km2
21 mill innbyggjarar
Hovudstad: Colombo (683000)
75,9% singalesarar
14,3% tamilar
Språk: Singalesis og tamil.
Totalt 7 språk.
Heile Bibelen: 3. NT: 1 Bibeldeler: 1
Religion: 70% buddhisme, 13% hinduisme, 8,5 % islam, 8,3% kristne (6,1% romersk katolske , 2,2% er protestantiske. Desse opplever betydeleg vekst)
Sri Lanka har ein lang historie som går attende til 600-talet før Kristus då dei første singalesarane kom til øyriket. Buddhismen kom til øya rundt 250 f.Kr. På 1400-talet vart det første tamildynastiet etablert i nord. Landet har vore portugisisk, nederlandsk og engelsk koloni (1796), og vart styrt direkte frå London frå 1815 fram til 1948 då landet fekk sjølvstende og vart eit paralmentarisk demokrati.
Frå 1983 til 2009 rasa det ein bitter borgarkrig mellom singalesarar og tamilar, ein kamp der dei tamilske tigrane måtte gje tapt.

Grøderikt land der 43,5% av arealet er dyrkbart.

Næring: Tekstilindustri. Turisme. Te-produksjon. Mange jobbar i andre land.

Takk Gud for

 • fred mellom singalesarar og tamilar
 • framgang for evangeliet
 • framveksten av kyrkjelydar drivne og leia av nasjonale og innfødde kristne
Be om 
 • at såra etter borgarkrigen vert lækte
 • at freden mellom folkegruppene vert utdjupa og varig
 • at kloke politiske leiarar som veit kva som skal til for dette skal skje
 • at styresmaktene skal jobba for openheit, rettferd og for rettferdig representasjon for dei ulike gruppene i parlamentet.
 • at dei skal verna folks økonomiske, politiske og religiøse rettar
 • at tidlegare LTTE-krigarar skal reintegrert i samfunnet
 • vern for kvinner som jobbar "oversaes".
 • at "mainline"-kyrkjene skal oppleva Andens fornying slik at at tilbakegang vert snudd til framgang
 • fortsatt vekking og vekst mellom dei evangeliske
 • at evangeliet skal gjennomsyra heile samfunnet
 • at kyrkjene skal bli velsigna med godt leiarskap, og at dei truande skal bli forsvarleg disippelgjort
 • at kyrkjene skal stå tett saman i å oppfylla misjonsbefalinga i heimlandet, at dei legg opp ein felles sterk strategi for å nå høge misjonsmål
 • kvalitet i utdanninga av kristne leiarar
Be mot
 • barnearbeid i tekstilindustrien
 • forfølging og diskriminering av kristne
 • buddhismens dominans
 • korrupsjon og nepotisme
 • rasisme og etnisk diskriminering 

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...