mandag 14. november 2016

Kanadisk pastor i nord-koreansk fangenskap innlagt på sjukehus

Hyeon Soo Lim er 61 år gamal. fødd i Sør-Korea, no kanadisk statsborgar busett i Toronto og tilsett som pastor i Light Korean Presbyterian Church.  Han har i 20 år drive forretningsverksemd og humanitert arbeid i Nord Korea, og har i desse åra reist att og fram mellom dei to landa 20 gongar.

I desember 2014 vart han arrestert av det hemmelege nord-koreanske politiet og seinare dømt til livslangt straffearbeid for "grove brotsverk mot nasjonen."

No er han alvorleg sjuk, og er innlagt på sjukehus. Sjukehusa i Nord-Korea manglar naturlegvis både naudsynt medisinsk kompetanse og utstyr.


  • Be for Hyeon Soo Lim at Jesus skal lækja han og verna han mot overgrep og alvorleg sjukdom. 
  • Be om at Gud skal trøysta han og familien hans rikeleg, og at Trøystaren skal vera rundt dei på alle kantar.
  • Be om at han skal bli sett fri og sendt attende til Kanada
  • Be også for dei som har arrestert han, og for medfangane hans, at dei skal få møta Jesus gjennom pastor Hyeon og slik bli frelst frå synda, døden og djevelens makt. 
Kjelder: Wikipedia
Voice of the Martyrs, Canada

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...