onsdag 15. oktober 2014

Tu-folket i Kina

Tu
Tufolket er buddhistar. Sjølve gruppa tel 247000 menneske. Dei bur i nordvest-Kina, opp mot fjellheimen i Himalaya, og kjenner djupt slektskap med tibetanarane, både religiøst og etnisk. Dei snakkar sitt eige språk, og ingen deler av Bibelen er omsett til tu-språket. Jesus Kristus er totalt ukjent for desse menneska. Dei lever i det djupaste åndelege mørkret. Sjamanisme er sentralt i liva deira, og under den årlege Nadunfestivalen spiddar eit tu-medium seg med 12 jernspikrar, og blir innteken av åndene til guden Erlang, djup okkultisme.
Kjelde: joshuaproject.net

Kjære Herre Jesus! Du er Gud for alle menneske, også for tu-folket i dei kinesiske fjella. Me ber i ditt namn: løys dei frå alle djevelens lenker, og frå den buddhistiske forståinga av livet Må ditt ord nå dei, og din Ande koma over dei og frelsa dei inn i ditt gode rike. Send dine trufaste vitner til dei, vitner med utrustninga til å formidla frelse og lækjedom til dette folket, og samla dei i levande og sterke kristne kyrkjelydar. Velsign tufolket på alle livsens områder i ditt namn. Amen! 

Tu in China

Ingen kommentarer:

27.november 2020

I dag ber me for Gjemnes kommune, det kurdiske folket i Tyrkia, for dei gjenlevande etter den sveitsiske misjonæren Beatrice Stockli og for ...